In Memoriam:
foto Henk Cools 2019Henk Cools heeft zich vele jaren lang op vele manieren ingezet voor ‘zijn wijk’, Corpus den Hoorn. Op 1-06-2019 overleed hij. Op heel veel terreinen is hij als vrijwilliger actief geweest. Zo was hij jarenlang voorzitter van de wijkraad Corpus den Hoorn. Mede door zijn inzet kwam het nieuwe buurtcentrum De Semmelstee. Hij heeft door zijn werk in de redactie van De Zuidwester ervoor gezorgd, dat deze wijkkrant geworden is tot wat het nu is: een mooie krant voor Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Als prominent bestuurslid van Huurdersbelang Groningen-Zuid kwam hij jarenlang op voor de belangen van de huurders van woningcorporatie De Huismeesters. Wij danken Henk voor zijn grote inzet voor de Wijkraad Corpus den Hoorn en De Zuidwester. Wij wensen zijn vrouw, dochters, kleinzoons en verdere familie veel sterkte en troost in de herinnering aan wie hij was en wat hij heeft gedaan.