logo transparant150logotest

Immanuelkerk Groningen NL 522x391Op 9 april 1956 werd de eerste kerkdienst in de Immanuelkerk gehouden. Om dit te vieren vierde de kerk op 30 mei haar 50-jarig jubileum met de opening van de foto-expositie 'De Ziel van Zuid". Wethouder Ton Schroor heeft de expositie geopend.

Voor de expositie zijn buurtgenoten uit Corpus den Hoorn en de Wijert geïnterviewd. In de interviews is gevraagd naar mooie plekken in de wijk, je droom voor de wijk, en wat je in de wijk tegenkomt aan ontmoeting en verbinding. Herman Vaszlovszky heeft hier foto’s bij gemaakt.

Ton Schroor is de vraag gesteld waar hij aan denkt bij De Ziel van Zuid. Hij denkt aan de omgeving, die een bepaalde sfeer creëert, maar met name hoe de mensen hier met elkaar omgaan, hoe ze openstaan voor elkaar, wat ze van elkaar willen leren en elkaar respecteren, welke initiatieven ze met elkaar ontplooien en samenwerken om de wijk te verbeteren. Petra Mens, opbouwwerker MJD voor Corpus den Hoorn is ook geinterviewd. Zij denkt aan ontmoeting. Mensen kunnen niet zonder contact. Het woord ontmoeting houdt in dat niets moet. Dit zorgt er voor dat mensen meer naar elkaar gaan luisteren en elkaar leren begrijpen. Voor kinderen was er Clown Jopie aanwezig die dieren van ballonnen maakt. Als afsluiting gaf het koor Misa Criolla een concert. Zij zingen Argentijnse muziek. De buurtkok zorgde voor soep. 
Zie filmpje: Youtube en zie website Immanuelkerk: FOTO Expositie Openingstijden