logo transparant150logotest

Archief

Prijsvraag website Corpus den Hoorn

prijsuitreikingOm meer bekendheid te geven aan de nieuwe website van de Wijkraad Corpus den Hoorn vond een prijsvraag plaats. Hiertoe werd met het vorige nummer van De Zuidwester op elk bezorgadres tevens een flyer in de bus gedaan. De wijkbewoners werden hierin uitgenodigd om een kijkje op de website te nemen. Daarbij kon men voor mooie prijzen in aanmerking komen als men het antwoord wist te geven op de vraag wie-o-wie de stadsdeelcoördinator van onze wijk is. De prijzen waren voedselpakketten, welwillend ter beschikking gesteld door de vestiging van Super de Boer aan het Overwinningsplein.
Meer dan 300 lezers van De Zuidwester reageerden op de uitnodiging en stuurden het goede antwoord op de vraag in: Peter de Wolf. Op de laatste bijeenkomst van de Wijkraad werd geloot onder de inzenders van het juiste antwoord. Als winnaars kwamen uit de bus Grace Voll, die een voedselpakket ter waarde van 50 euro in de wacht sleepte, Monique Maat, voor een voedselpakket van 25 euro en Marja de Geus voor een pakket ter waarde van 10 euro. Op de foto van links naar rechts bedrijfsleider Gerald Kleiker van Super de Boer, Grace Voll, wijkraadvoorzitter Henk Cools en Marja de Geus. Winnares van de tweede prijs Monique Maat kwam niet opdagen en heeft haar prijs later uitgereikt gekregen. (foto Johan van der Wal).

Nieuws over project NLA

Verkeersveiliger en mooier straatbeeld in zuidwest kwadrant!

De wijkraad heeft het initiatief genomen om samen met de wijkbewoners van het zuidwest kwadrant, na te gaan denken over een verkeersveiligere en mooier straatbeeld. Er is vanuit het  Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) geld gereserveerd voor een projectplan.

Lees meer...

Cupido in Corpus

CUPIDO in CORPUS is een docudrama waarin gewonen wijkbewoners de hoofdrol spelen. ANY PRODUCTIONS kreeg de opdracht een film te maken met mensen uit de Groningse wijk, Corpus den Hoorn, om zo de onderlinge betrokkenheid te bevordeen. En het is gelukt om ouderen en jongeren, in een multiculturele samenstelling, te laten samenwerken en acteren in dit hedendaagse liefdesepos. Het verhaal “Cupido in Corpus” draait om verschillende wijkbewoners. Een dame van 76 jaar, haar buurman, die 10 jaar ouder is, een groot aantal jongeren en een echtpaar waarvan de man en de vrouw verstandelijk gehandicapt zijn, spelen mee. Het verhaal gaat over verliefdheid. De acteurs spelen in principe zichzelf, maar binnen een bedacht scenario. Scenario en regie is verzorgd door ANY PRODUCTIONS. De serie is een co-productie van stichting MJD en OOG TV. Heeft u interesse in de DVD? Stuur gerust een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een opleidingsziekenhuis dat alle basiszorg biedt en enkele topklinische functies heeft: dialyse, neonatale IC en neurochirurgie. Daarnaast hebben we het brandwondencentrum als topreferente functie.

Martini Ziekenhuis
Bezoekadres: Van Swietenplein 1
Postbus 30.033
9700 RM Groningen
Telefoon: (050) 524 52 45

Internet: Martini Ziekenhuis

Bezoekadres Lokatie van Ketwich
Van Ketwich Verschuurlaan 82
9721 SW Groningen
Telefoon: (050) 524 52 45

Heymanscentrum

Het Heymanscentrum ligt in de wijk Corpus den Hoorn in het zuiden van de stad Groningen. Het is eigenlijk twee in één: een verzorgingshuis met appartementen en woningen én een verpleeghuis. Op het terrein van het Heymanscentrum staat de flat Hoogheem, die opvalt wanneer men Groningen met de auto binnen rijdt.

Heymanscentrum (voorheen Hoornseheem en Neerwolde)
Henri Dunantlaan 20
9728 HD Groningen
Telefoon: 050 - 521 49 99
Internet: www.dignis.nl
Website Heymanscentrum

Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD)

De MJD is een Groningse welzijnsorganisatie met een breed aanbod voor jong en oud, uiteenlopend van vrijetijdsbesteding tot en met intensieve hulpverlening en begeleiding. Onze ongeveer 200 medewerkers zijn actief vanuit tien locaties in stad en regio.

Inloopspreekuur MJD in Zuid
Multifunctioneel Centrum de Wijert
P.C. Hooftlaan 1
9721 JM Groningen
tel. (050)526 97 10

Inloopspreekuur dinsdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur

Lees meer...

Bestuur St. Wijkraad Corpus den Hoorn

Het Dagelijks bestuur van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn bestaat uit:

  • Matthé Snijders  -  voorzitter
  • Heleen van Wageningen  -  secretaris
  • Henk Scholtens  -  penningmeester


Om in contact te komen met het bestuur, zie de Contactpagina.

Redactie

De redactie bestaat uit enthousiaste buurtbewoners van Corpus den Hoorn die de opmaak van de buurtkrant De Zuidwester en het beheer van deze wijkwebsite op zich hebben genomen. De redactie bestaat uit: Alexandra Cools, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
Elk lid heeft z'n eigen taak en expertise.

Om in contact te komen met de redactie voor informatie, adverteren of het aanleveren van artikelen, kunt U e-mailen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
vergrootglasIn ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen.
Deze taken worden onderling verdeeld.
De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren.

Inlichtingen via de redactie per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bezoekadres redactie Zuidwester
Contact via het contact formulier

Verkeerswerkgroep

Doel van de Verkeerswerkgroep Corpus den Hoorn is:

Zorgen dat de verschillende verkeersstromen in de wijk Corpus den Hoorn veiliger en beter worden.

Door alle wijkvernieuwingen liggen er kansen en mogelijkheden om de huidige verkeersproblematiek aan te pakken. Maar ook waar de wijkvernieuwing juist nieuwe verkeersproblemen creëert, is een goede en betrouwbare samenwerking met de gemeente noodzakelijk. Samen met enkele andere leden van de wijkraad en wijkbewoners hebben we de huidige verkeersknelpunten in kaart gebracht. Samen met de verkeerskundigen van de gemeente zoeken we naar verbeteringen en/of oplossingen.

Daarnaast moet de wijkraad bij nieuwe plannen vanuit de gemeente, tijdig worden geïnformeerd. De ontsluiting van de A7 op onze wijk en het wel of niet betaald parkeren in onze wijk zijn daar voorbeelden van. Via de Zuidwester en deze website houden we u op de hoogte! Het beleid van de gemeente is er verder op gericht dat de basisscholen in de stad Groningen uiteindelijk allemaal een verkeersveiligheidslabel krijgen. Wij ondersteunen, daar waar gevraagd, de basisscholen in onze wijk. Maar ook uw inbreng en ervaringen in het verkeer kunnen waardevol zijn.

Contact via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klankbordgroep Senioren Corpus den Hoorn

Wat is de Klankbordgroep?
De Klankbordgroep is een groep van actieve wijkbewoners, allen 55 plussers, die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van ouderen in de wijk Corpus den Hoorn.Voor de meeste ouderen is Corpus den Hoorn nu al een aangename wijk om in te wonen en toch kan het altijd beter volgens de Klankbordgroep.

Hoe werkt de Klankbordgroep?
De Klankbordgroep luistert naar bewoners, signaleert problemen en stimuleert initiatieven. En neemt zo nodig contact op met uitvoerende gemeentelijke en andere instanties.

Wat zou de Klankbordgroep graag van u willen?
Dat u niet aarzelt contact op te nemen met de Klankbordgroep.
Bijvoorbeeld wanneer u meent ideeën te hebben die de leefbaarheid van ouderen kunnen bevorderen. Of wanneer u hindernissen signaleert die de leefbaarheid in de weg staan.

Hoe en waar kunt u de Klankbordgroep bereiken?
Via het Informatie Punt (Wij) kunt u de Klankbordgroep mondeling, schriftelijk,
per e-mail of telefonisch bereiken.

WIJ Corpus den Hoorn

De Semmelstee
Semmelweisstraat 182
9728 NN  Groningen
Telefoon: 050 - 367 74 50 of (527 34 93)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Open op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur
website: https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-corpusdenhoorn-hoornsemeer

Archief Zuidwester

Archief De Zuidwester

2013: Zuidwester april 2013