logo transparant150logotest

Archief

Opendag Semmelweisstraat


foto nieuwbouw 1 semmelweisstraatDe open dag van de nieuwbouwlocatie aan de Semmelweisstraat is donderdag goed bezocht. Vele nieuwsgierige woningzoekers kwamen een kijkje nemen.

De bouw van de 24 sociale huurwoningen verloopt voorspoedig en in juli wordt de oplevering verwacht. Maandag 13 april t/m 19 april kun je op www.woningnetgroningen.nl op de woningen reageren.

Zomerse aanblik...

corpusstandbeeldweb'Olga met Kat'  (Jan Wolkers) kijkt momenteel uit op een zomers tafereel; een vol in bloei staand bloemenperk. Helaas maar tijdelijk... Wist U dat er een leuke website is met veel informatie over 'Beelden' in Groningen? KLIK HIER voor die website met meer over het beeld van Jan Wolkers. Naast beelden is er ook veel info over gebouwen, kunstenaars, bouwstijlen etc. te vinden.
De website heet Kunst Op Straat. (nú 'StaatinGroningen.nl')

Prijsvraag website Corpus den Hoorn

prijsuitreikingOm meer bekendheid te geven aan de nieuwe website van de Wijkraad Corpus den Hoorn vond een prijsvraag plaats. Hiertoe werd met het vorige nummer van De Zuidwester op elk bezorgadres tevens een flyer in de bus gedaan. De wijkbewoners werden hierin uitgenodigd om een kijkje op de website te nemen. Daarbij kon men voor mooie prijzen in aanmerking komen als men het antwoord wist te geven op de vraag wie-o-wie de stadsdeelcoördinator van onze wijk is. De prijzen waren voedselpakketten, welwillend ter beschikking gesteld door de vestiging van Super de Boer aan het Overwinningsplein.
Meer dan 300 lezers van De Zuidwester reageerden op de uitnodiging en stuurden het goede antwoord op de vraag in: Peter de Wolf. Op de laatste bijeenkomst van de Wijkraad werd geloot onder de inzenders van het juiste antwoord. Als winnaars kwamen uit de bus Grace Voll, die een voedselpakket ter waarde van 50 euro in de wacht sleepte, Monique Maat, voor een voedselpakket van 25 euro en Marja de Geus voor een pakket ter waarde van 10 euro. Op de foto van links naar rechts bedrijfsleider Gerald Kleiker van Super de Boer, Grace Voll, wijkraadvoorzitter Henk Cools en Marja de Geus. Winnares van de tweede prijs Monique Maat kwam niet opdagen en heeft haar prijs later uitgereikt gekregen. (foto Johan van der Wal).

Nieuws over project NLA

Verkeersveiliger en mooier straatbeeld in zuidwest kwadrant!

De wijkraad heeft het initiatief genomen om samen met de wijkbewoners van het zuidwest kwadrant, na te gaan denken over een verkeersveiligere en mooier straatbeeld. Er is vanuit het  Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) geld gereserveerd voor een projectplan.

Lees meer...

Cupido in Corpus

CUPIDO in CORPUS is een docudrama waarin gewonen wijkbewoners de hoofdrol spelen. ANY PRODUCTIONS kreeg de opdracht een film te maken met mensen uit de Groningse wijk, Corpus den Hoorn, om zo de onderlinge betrokkenheid te bevordeen. En het is gelukt om ouderen en jongeren, in een multiculturele samenstelling, te laten samenwerken en acteren in dit hedendaagse liefdesepos. Het verhaal “Cupido in Corpus” draait om verschillende wijkbewoners. Een dame van 76 jaar, haar buurman, die 10 jaar ouder is, een groot aantal jongeren en een echtpaar waarvan de man en de vrouw verstandelijk gehandicapt zijn, spelen mee. Het verhaal gaat over verliefdheid. De acteurs spelen in principe zichzelf, maar binnen een bedacht scenario. Scenario en regie is verzorgd door ANY PRODUCTIONS. De serie is een co-productie van stichting MJD en OOG TV. Heeft u interesse in de DVD? Stuur gerust een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een opleidingsziekenhuis dat alle basiszorg biedt en enkele topklinische functies heeft: dialyse, neonatale IC en neurochirurgie. Daarnaast hebben we het brandwondencentrum als topreferente functie.

Martini Ziekenhuis
Bezoekadres: Van Swietenplein 1
Postbus 30.033
9700 RM Groningen
Telefoon: (050) 524 52 45

Internet: Martini Ziekenhuis

Bezoekadres Lokatie van Ketwich
Van Ketwich Verschuurlaan 82
9721 SW Groningen
Telefoon: (050) 524 52 45

Heymanscentrum

Het Heymanscentrum ligt in de wijk Corpus den Hoorn in het zuiden van de stad Groningen. Het is eigenlijk twee in één: een verzorgingshuis met appartementen en woningen én een verpleeghuis. Op het terrein van het Heymanscentrum staat de flat Hoogheem, die opvalt wanneer men Groningen met de auto binnen rijdt.

Heymanscentrum (voorheen Hoornseheem en Neerwolde)
Henri Dunantlaan 20
9728 HD Groningen
Telefoon: 050 - 521 49 99
Internet: www.dignis.nl
Website Heymanscentrum

Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD)

De MJD is een Groningse welzijnsorganisatie met een breed aanbod voor jong en oud, uiteenlopend van vrijetijdsbesteding tot en met intensieve hulpverlening en begeleiding. Onze ongeveer 200 medewerkers zijn actief vanuit tien locaties in stad en regio.

Inloopspreekuur MJD in Zuid
Multifunctioneel Centrum de Wijert
P.C. Hooftlaan 1
9721 JM Groningen
tel. (050)526 97 10

Inloopspreekuur dinsdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur

Lees meer...

Bestuur St. Wijkraad Corpus den Hoorn

Het Dagelijks bestuur van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn bestaat uit:

  • Matthé Snijders  -  voorzitter
  • Heleen van Wageningen  -  secretaris
  • Henk Scholtens  -  penningmeester


Om in contact te komen met het bestuur, zie de Contactpagina.

Redactie

De redactie bestaat uit enthousiaste buurtbewoners van Corpus den Hoorn die de opmaak van de buurtkrant De Zuidwester en het beheer van deze wijkwebsite op zich hebben genomen. De redactie bestaat uit: Annika van Dijk, Matthé Snijders, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
Elk lid heeft z'n eigen taak en expertise.

Om in contact te komen met de redactie voor informatie, adverteren of het aanleveren van artikelen, kunt U e-mailen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
vergrootglasIn ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen.
Deze taken worden onderling verdeeld.
De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren.

Inlichtingen via de redactie per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bezoekadres redactie Zuidwester
Contact via het contact formulier

*    Criteria voor aanleveren kopij, advertenties en foto’s

-    Kopij aanleveren als word-bestand, liever niet als pdf

-    Advertenties aan te leveren als pdf, eventueel als jpeg.  Aantal MB’s afhankelijk van formaat, maar minimaal 2 MB.

-    Foto’s met zo groot mogelijke dichtheid aan te leveren, minimaal 1 MB

*    Advertentietarieven  De Zuidwester 2020

Color Print/ B&W Print

 

1/8  Pg

€   40,00

1/4  Pg

€   70,00

1/2  Pg

€ 130,00

1/1  Pg

€ 250,00

Toeslag Voorpagina (max ¼ pg)

€    10,00

Toeslag Achterzijde (1/1 pg)

€    40,00