Archief

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een opleidingsziekenhuis dat alle basiszorg biedt en enkele topklinische functies heeft: dialyse, neonatale IC en neurochirurgie. Daarnaast hebben we het brandwondencentrum als topreferente functie.

Martini Ziekenhuis
Bezoekadres: Van Swietenplein 1
Postbus 30.033
9700 RM Groningen
Telefoon: (050) 524 52 45

Internet: Martini Ziekenhuis

Bezoekadres Lokatie van Ketwich
Van Ketwich Verschuurlaan 82
9721 SW Groningen
Telefoon: (050) 524 52 45

Heymanscentrum

Het Heymanscentrum ligt in de wijk Corpus den Hoorn in het zuiden van de stad Groningen. Het is eigenlijk twee in één: een verzorgingshuis met appartementen en woningen én een verpleeghuis. Op het terrein van het Heymanscentrum staat de flat Hoogheem, die opvalt wanneer men Groningen met de auto binnen rijdt.

Heymanscentrum (voorheen Hoornseheem en Neerwolde)
Henri Dunantlaan 20
9728 HD Groningen
Telefoon: 050 - 521 49 99
Internet: www.dignis.nl
Website Heymanscentrum

Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD)

De MJD is een Groningse welzijnsorganisatie met een breed aanbod voor jong en oud, uiteenlopend van vrijetijdsbesteding tot en met intensieve hulpverlening en begeleiding. Onze ongeveer 200 medewerkers zijn actief vanuit tien locaties in stad en regio.

Inloopspreekuur MJD in Zuid
Multifunctioneel Centrum de Wijert
P.C. Hooftlaan 1
9721 JM Groningen
tel. (050)526 97 10

Inloopspreekuur dinsdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur

Lees meer...

Bestuur St. Wijkraad Corpus den Hoorn

Het Dagelijks bestuur van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn bestaat uit:

  • Matthé Snijders  -  voorzitter
  • Heleen van Wageningen  -  secretaris
  • Henk Scholtens  -  penningmeester


Om in contact te komen met het bestuur, zie de Contactpagina.

Redactie/ advertenties

De redactie bestaat uit enthousiaste buurtbewoners van Corpus den Hoorn die de opmaak van de buurtkrant De Zuidwester en het beheer van deze wijkwebsite op zich hebben genomen. De redactie bestaat uit: Annika van Dijk, Matthé Snijders, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
Elk lid heeft z'n eigen taak en expertise.

Om in contact te komen met de redactie voor informatie, adverteren of het aanleveren van artikelen, kunt U e-mailen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  Telefoon 050-5268061 / 06-25504536 (Matthé Snijders, hoofdredacteur)

WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
vergrootglasIn ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen.
Deze taken worden onderling verdeeld.
De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren.

Inlichtingen via de redactie per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekadres redactie Zuidwester
Contact via het contact formulier

*    Criteria voor aanleveren kopij, advertenties en foto’s

-    Kopij aanleveren als word-bestand, liever niet als pdf

-    Advertenties aan te leveren als pdf, eventueel als jpeg.  Aantal MB’s afhankelijk van formaat, maar minimaal 2 MB.

-    Foto’s met zo groot mogelijke dichtheid aan te leveren, minimaal 1 MB
     Reserveren van advertentieruimte is mogelijk per editie of voor alle 4 edities tegelijk.
     Bij reserveren voor alle 4 edities geldt een korting van 10 %.

*    Advertentietarieven  De Zuidwester 2022

Color Print/ B&W Print

 

1/8  Pg

€   50,00

1/4  Pg

€   80,00

1/2  Pg

€ 150,00

1/1  Pg

€ 280,00

Toeslag Voorpagina (max ¼ pg)

€    10,00

Toeslag Achterzijde (1/1 pg)

€    40,00

Verkeerswerkgroep

Doel van de Verkeerswerkgroep Corpus den Hoorn is:

Zorgen dat de verschillende verkeersstromen in de wijk Corpus den Hoorn veiliger en beter worden.

Door alle wijkvernieuwingen liggen er kansen en mogelijkheden om de huidige verkeersproblematiek aan te pakken. Maar ook waar de wijkvernieuwing juist nieuwe verkeersproblemen creëert, is een goede en betrouwbare samenwerking met de gemeente noodzakelijk. Samen met enkele andere leden van de wijkraad en wijkbewoners hebben we de huidige verkeersknelpunten in kaart gebracht. Samen met de verkeerskundigen van de gemeente zoeken we naar verbeteringen en/of oplossingen.

Daarnaast moet de wijkraad bij nieuwe plannen vanuit de gemeente, tijdig worden geïnformeerd. De ontsluiting van de A7 op onze wijk en het wel of niet betaald parkeren in onze wijk zijn daar voorbeelden van. Via de Zuidwester en deze website houden we u op de hoogte! Het beleid van de gemeente is er verder op gericht dat de basisscholen in de stad Groningen uiteindelijk allemaal een verkeersveiligheidslabel krijgen. Wij ondersteunen, daar waar gevraagd, de basisscholen in onze wijk. Maar ook uw inbreng en ervaringen in het verkeer kunnen waardevol zijn.

Contact via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klankbordgroep Senioren Corpus den Hoorn

Wat is de Klankbordgroep?
De Klankbordgroep is een groep van actieve wijkbewoners, allen 55 plussers, die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van ouderen in de wijk Corpus den Hoorn.Voor de meeste ouderen is Corpus den Hoorn nu al een aangename wijk om in te wonen en toch kan het altijd beter volgens de Klankbordgroep.

Hoe werkt de Klankbordgroep?
De Klankbordgroep luistert naar bewoners, signaleert problemen en stimuleert initiatieven. En neemt zo nodig contact op met uitvoerende gemeentelijke en andere instanties.

Wat zou de Klankbordgroep graag van u willen?
Dat u niet aarzelt contact op te nemen met de Klankbordgroep.
Bijvoorbeeld wanneer u meent ideeën te hebben die de leefbaarheid van ouderen kunnen bevorderen. Of wanneer u hindernissen signaleert die de leefbaarheid in de weg staan.

Hoe en waar kunt u de Klankbordgroep bereiken?
Via het Informatie Punt (Wij) kunt u de Klankbordgroep mondeling, schriftelijk,
per e-mail of telefonisch bereiken.

WIJ Corpus den Hoorn

De Semmelstee
Semmelweisstraat 182
9728 NN  Groningen
Telefoon: 050 - 367 74 50 of (527 34 93)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Open op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur
website: https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-corpusdenhoorn-hoornsemeer

Welkom

Deze website is een product van uw wijkredactie, onderdeel van de Wijkraad Corpus den Hoorn. Als redactielid kunt u een bijdrage leveren aan de wijkkrant en aan de website.
Aan de linkerzijde treft U een aantal menu's (de werkgroepen) waaronder diverse berichten en artikelen staan.
Klik er op om te openen.

wijkraadcorpuslogo_groen_pos1