Een blijk van waardering voor de mantelzorgers in de stad Groningen  1mantelzorgkaartEen Mantelzorgkaart met veel leuke aanbiedingen. Ook dit jaar kunnen de mantelzorgers in de stad Groningen een Mantelzorg kaart ophalen. Hiermee willen de gemeente Groningen, Humanitas en het WMO-platvorm hun waardering uiten voor het goede werk van de mantelzorgers. Met de kaart kunnen de mantelzorgers gebruik maken van een aantal leuke aanbiedingen. De kaart bevat onder andere coupons voor een gratis bosje bloemen, een lekker ijsje in de zomer en een heerlijke lunch voor twee personen. Mantelzorgers doen ontzettend veel goed werk voor anderen en verdienen het daarom ook zelf eens verwend te worden.
Humanitas wil ook de nog niet geregistreerde mantelzorgers bereiken Het uitreiken van de Mantelzorgkaart geeft Humanitas ook de gelegenheid in gesprek te raken met de mantelzorgers. Zo kunnen zij van elkaar horen hoe het gaat en op welke manier Humanitas de mantelzorgers kan ondersteunen. Veel mantelzorgers zijn al geregistreerd, maar lang niet allemaal. En juist die groep, die (nog) niet geregistreerd is, wil Humanitas bereiken om ook hun ondersteuning te kunnen bieden. Ben je nog niet geregistreerd of ken je een mantelzorger die nog niet is geregistreerd, meld je dan bij het Steunpunt Mantelzorg.
OPHAALPUNTEN MANTELZORGKAART: De Mantelzorgkaart is vanaf 17 januari te verkrijgen bij de volgende punten: bij Steunpunt Mantelzorg Humanitas, A-Kerkhof Zuidzijde 22 en de De WIJ-teams, www.wij.groningen.nl· Tijdens de mantelzorgspreekuren in de wijken (Neem bij het ophalen je identificatiebewijs mee) Kijk voor meer informatie over de mantelzorg op de site: www.humanitas.nl/groningen

OVER HUMANITAS GRONINGEN STAD : Jaarlijks geven 3.000 vrijwilligers van Humanitas Groningen Stad zo’n 6.000 mensen tijdelijk een steuntje in de rug op het gebied van mantelzorgondersteuning, maatjescontact, opvoeden & opgroeien, thuisadministratie en maatschappelijke begeleiding vluchtelingen. Dit doen we wijkgericht vanuit de 11 WIJ-teams. De waarden van Humanitas zijn: verantwoordelijkheid, eigen regie, gelijkwaardigheid en
vraaggericht werken.