logo transparant150logotest

Impressie van de bewonersbijeenkomst van 17 oktober jl.

Aan : dhr. H. Cools, wijkraad Corpus den Hoorn en redactie Zuidwesterkrant. Van : Hilda Grave, namens Johan Norda (directeur Facilitair Bedrijf Martini Ziekenhuis)  Betreft: bewonersbijeenkomst 17 oktober jl.

Impressie van de bewonersbijeenkomst van 17 oktober jl.: In het Martini Ziekenhuis ontvingen we een aantal bewoners die zich had aangemeld in vervolg op onze uitnodiging.
Terugkoppeling in vervolg op het vorige overleg in mei: In dit overleg bleek dat bij een aantal bewoners behoefte was aan een gesprek over problemen met parkeren in de wijk. Dit heeft geleid tot een vervolggesprek met een aantal bewoners waarin de volgende afspraken zijn gemaakt:
- parkeren: de bewoners zijn in contact gebracht met de Gemeente en deze personen zijn met elkaar in gesprek over ontwikkelingen en oplossingen. Op inhoud kan het ziekenhuis geen terugkoppeling geven. Het ziekenhuis is in deze geen partij meer. - bewegwijzering: de verzoeken met betrekking tot de bebording zijn voorgelegd aan de Gemeente.

Huisartsenpost: Er wordt een afgesloten parkeergelegenheid gerealiseerd aan de overkant van de OV-as bij het Van Swietenplein voor medewerkers en bezoekers. Informatie met betrekking tot het parkeren wordt gegeven via de website en door de DDG als de afspraak wordt gemaakt voor een bezoek aan de Huisartsenpost.

Parkeren van medewerkers en bezoekers in de wijk
: Het gaat om openbare parkeerplaatsen, waarop beleid van de Gemeente Groningen van toepassing is. Het Martini Ziekenhuis voert actief beleid om goede parkeervoorzieningen aan te bieden voor medewerkers, patiënten en bezoekers. We blijven voortdurend wijzen op de mogelijkheden die we bieden en motiveren vooral onze medewerkers op een andere wijze te reizen zoals per fiets, openbaar vervoer en P+R.


Ontwikkelingen in de wijk
:

- wegen en werkzaamheden rondom het ziekenhuis bespreken we ook met de Gemeente om de doorstroom te verbeteren zowel vanuit de parkeergarage als op de Laan Corpus den Hoorn. We bespreken de Gemeente de ontwikkelingen met betrekking tot de wijk en het wegennet.
- het ziekenhuis doet zelf onderzoek naar logistieke stromen in de parkeergarage om bijvoorbeeld van één ingang een uitgang te maken om daarmee de doorstroom op de Van Swietenlaan te verbeteren.
- naar verwachting wordt op termijn betaald parkeren doorgevoerd bij het sportcomplex. Voor sporters heeft het ziekenhuis faciliteit geboden door in het weekend parkeerterrein Noord open te stellen. Hier wordt (nog) onvoldoende gebruik van gemaakt. Overlast in de wijk veroorzaakt door het sportcomplex moeten de bewoners zelf met de Gemeente bespreken.

Overige gesprekspunten 17 oktober jl. en vervolgafspraken: Flikkering wordt ervaren als gevolg van schittering door de ramen van het ziekenhuis en het logo op het dak. Het ziekenhuis onderzoekt wat mogelijk is om de schittering te verminderen. Op dit moment wordt het voorplein verbeterd. Het nieuwe voorplein is dit voorjaar klaar. De aanrijroute naar het ziekenhuis naast de OV-as van Swietenplein is verwarrend door de rode klinkers waardoor het een fietspad lijkt en men niet goed weet waar te rijden. Het ziekenhuis neemt het initiatief om een aantal keer per jaar een bewonersbijeenkomst te organiseren om elkaar te informeren en in gesprek te blijven met de bewoners, onder het genot van een drankje. We vragen de bewoners ook gespreksonderwerpen aan te geven. De bijeenkomsten worden o.a. aangekondigd in de Zuidwester, wijkkrant. Schriftelijk aanmelden per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Planning bewonersbijeenkomsten voor 2018:
dinsdag 30 januari 13.30 uur; rondleiding Huisartsenpost
woensdag 23 mei van 18.00 – 19.00 uur bewonersbijeenkomst
donderdag 18 oktober van 18.00 – 19.00 uur bewonersbijeenkomst

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2018 aan. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent in Issuu.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Alexandra Cools, Matthé Snijders, Annika van Dijk, Henk Cools (Wijkraad).
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 050-52 68 061 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06 - 54 3200 72
wijkraad@corpusdenhoorn.nl