logo transparant150

WILGEN LANGS SLOOT AAN E.G. BALCHSTRAAT (Hoornse Meer)

1WEB boomfeestdag

Op WOENSDAG 14 MAART wordt de nationale boomfeestdag gevierd. In de gemeente Groningen gebeurt dat in de omgeving van de E.G. Balchstraat in de wijk Hoornsemeer. Hier worden in nauwe samenspraak met de omwonenden 14 bomen geplant: 13 knotwilgen en 1 treurwilg.
U bent van harte uitgenodigd bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn op 14 MAART VANAF 11.00 UUR. WETHOUDER JOOST VAN KEULEN plant samen met twee leerlingen van de OBS Montessori Boerhaaveschool, locatie Veenweg, een boom. Medewerkers van de gemeentelijke afdeling stadsbeheer NDE (Natuur en Duurzaamheid Educatie) en van de bomenploeg verzorgen in de weken voorafgaand aan de Boomfeestdag lessen over het belang van bomen en boomonderhoud.

Het programma op de boomfeestdag:

11.00 UUR ontvangst door Jurian Bajema, hoofd NDE en een korte toespraak door wethouder Joost van Keulen

11.10 UUR twee leerlingen en wethouder Van Keulen planten de eerste boom en onthullen een herinneringspaaltje

11.20 UUR planten overige wilgenbomen

11.55 UUR afsluiting door Jurian Bajema

12.00 UUR als dank krijgen de leerlingen een vogelhuisje (in de klas)

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2017 aan. Op de Archief  pagina treft nog oudere edities (2007 - 2015). In het grote scherm rechts staan de meeste recente uitgaven. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent in Issuu.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Alexandra Cools, Matthé Snijders, Annika van Dijk, Henk Cools (Wijkraad).
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 050-52 68 061 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06 - 54 3200 72
wijkraad@corpusdenhoorn.nl